Petr Tonev

Petr Tonev

Lecturer at the Department of Regional Economics and Administration, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University in Brno.
tonev@econ.muni.cz

His research interests include various aspects of the geographical organisation of space, regional development and spatial planning.

Education

2006-2013 Ph.D.
Masaryk university, Faculty of Science (study programme Geography, study discipline regional geography and regional development)
(dissertation thesis: Změny v dojížďce za prací v období transformace: komparace lokálních trhů práce [Changes in travel to work during the period of economic transformation : comparison of local labour market areas])

1993-1998 Mgr. (M.Sc.)
Masaryk University, Faculty of Science (study programme Geography, field of study Geography and Cartography)
(diploma thesis: Změny maloobchodní sítě v ČR v první polovině devadesátých let [Changes in retail network in the Czech Republic in the first half of the 1990s])

Selected publications

Erlebach, M., Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. (2014): Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 722 – 727.

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. (2014): A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 715 – 721.

Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M., Tonev, P., Bednář, M.(2014): A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports 22 (4), 2 – 13.

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. (2013): Functional regions: concept and types. In 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, 94 – 101.

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P., Bednář, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 45 – 57. supplementary materials

Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová V. (2013): Časoprostorové modely nákupního chování české populace [Spatio-temporal models of shopping behaviour of the Czech population]. Masarykova univerzita, Brno.

Frantál, B., Maryáš, J., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Siwek, T., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě [Spatial behaviour: activity patterns, mobility and everyday life in the city]. Masarykova univerzita, Brno.

Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P. (2012): Population Retail Gravity Model In Brno Hinterlands. In: Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Masarykova univerzita, Brno, 89-96.

Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P., Szczyrba, Z. (2012): Spatial pattern of daily and non-daily commuting for retail shopping: the case of Brno city, Czech Republic. Moravian Geographical Reports 20 (4), 39-54.

Kunc, J., Tonev, P., Frantál, B., Szczyrba, Z. (2012): Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů) [Retail Gravity Models, Shopping Habits and Shopping Centres: The Case of the Brno Agglomeration (a Contribution to the Study of Daily Urban Systems)]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48 (5), 879-910.

Kunc, J., Tonev, P., Grepová, Z., Szczyrba, Z. (2012): Perspektivy nákupních center v České republice s důrazem na lokalizaci v urbánním prostředí: příklad města Brna [Prospects of Czech shopping centres in view of their urban localization – the example of the city of Brno]. Urbanismus a územní rozvoj XV (2), 14-20.

Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica 7 (1), 36-45.

Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica 7 (2), 39-51.

Kunc, J., Frantál, B., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2011): Shopping Centres and Shopping Behaviour: Selected Relations and Socio-Geographical Implications (The Vaňkovka Gallery Brno, Czech Republic Example). Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 42 (1), 5-17.

Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P. (2011): Nákupní spád a vybrané nákupní zvyklosti návštěvníků Galerie Vaňkovka [Retail flow and selected retail behaviour of the visitors of Galerie Vaňkovka]. In: Sborník příspěvků z XIV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno, 47-55.

Tonev, P., Joklová, H. (2007): Dopravní dostupnost obcí s rozšířenou působností v ‚moravských‘ krajích [Transport accessibility of municipalities with extended authority in "Moravian" regions]. In: Sborník příspěvků z X. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno, 197-208.

Baštová, M., Fňukal, M., Krejčí, T., Tonev, P., Toušek, V. (2005): Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001 [The largest labour commuting centres in Moravia and Silesia in 1991-2001]. In: I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.-26. listopadu, Zlín. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 1-15.

Baštová, M., Krejčí, T., Tonev, P., Toušek, V. (2005): Změny v dojížďce za prací do českých velkoměst v letech 1991 – 2001. [Changes in labour commuting to the Czech cities in 1991-2001]. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe – zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia. Univerzita P. J. Šafárika, Košice, 9-14.

Tonev, P. (2005): Hodnocení reformy územně správního členění z hlediska dojížďky za prací (na příkladu Jihomoravského kraje) [Assessment of territorial administrative reform from the point of view of labour commuting (the example of the South Moravia region)]. In: Sborník příspěvků z VIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno, 191-198.

List of all publications (in Czech)

Selected courses

Economic geography (master programme in regional development and administration)
Spatial Planning in the Czech Republic and EU (master programme in regional development and administration)

Selected supervised theses

Stříbrná, N. (2012): Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989 [Brno and its hinterland: changes after 1989]. Bachelor thesis.

Joklová H. (2007): Dopravní dostupnost obcí s rozšířenou působností v moravských krajích [Transport accessibility of municipalities with extended authority in Moravian regions]. Master thesis.

Tichý, M. (2005): Změny spádového území města Kolín v 90. letech podle dojížďky za prací [Changes in tributary area of the town of Kolín in the 1990s according to labour commuting]. Bachelor thesis.