Jindřich Frajer

Jindřich Frajer

Senior lecturer, Department of Geography, University of West Bohemia, Plzeň, Czech Republic
frajer.jindrich@seznam.cz

His research interests include historical geography and environmental history. He is specialised in historical landscape, particularly in its water component based on archive sources (old maps, land registers, chronicles). He is also concerned with spatial development and landscape changes in the hinterland of the fortress city of Olomouc at the turn of the 19th and 20th centuries.

Education

2009-2013 Ph.D.
University of Ostrava, Faculty of Science (study programme Environmental geography)
(dissertation thesis: Rekonstrukce historické krajiny Čáslavska s důrazem na vodní hospodářství [Reconstruction of historical landscape of the Čáslav region with emphasis on the water management])

2006-2009 Mgr. (M.Sc.)
Palacký University in Olomouc, Faculty of Science (study programme Geography, field of study Geography) and Faculty of Arts (field of study History)
(diploma thesis: Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství [Reconstruction of historical landscape in the Čáslav region, with an emphasis on water management])

Selected publications

Frajer, J., Pavelková Chmelová, R. (2012): Water resources and water supplying in the Czech republic: Outlook and historical context (case study: Čáslav region). In: Zlatunova, D., Slaveikov, P. (eds): Seventh international conference proceedings: security in the age of global changes, Sofia 15-16 April 2011, Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 9 – 15.

Frajer, J., Geletič, J. (2011): Research of historical landscape by using old maps with focus to its positional accuracy. In: Dela 36. Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana. Ljubljana, 49 – 69.

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Komparace vývoje krajinné a funkční struktury suburbií v 19. a 20. století na příkladu města Olomouce [Comparison of development of landscape and functional structure of suburbs in the 19th and 20th centuries: example of the city of Olomouc]. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. OSU, Ostrava, 757 – 766.

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Proměny suburbia: Olomouc-Nová Ulice [Transformations of the suburb: Olomouc-Nová Ulice]. Historická geografie 36 (1), 29 – 50.

List of all publications (in Czech)

Selected courses

Historical geography (master programme in regional geography)