Functional regional taxonomy

Functional regional taxonomy

The theme is concerned with a delineation of functional regions in the Czech Republic and Slovakia and with the analysis and assessment of their regional systems. Functional regions are areas organised by functional relations that are maximised within the region and minimised across its borders.

Our attempt is to construct several specific types of functional regions (functional urban regions, local labour market areas, transport regions) on the basis of different spatial interactions. We employ particularly the data on travel-to-work flows, travel-to-school flows, transport intensities and spatial interaction models.

Advanced approaches, methods and techniques of the regional taxonomy are applied in the delineation of functional regions. They are either inspired by the numerical taxonomy or by the British approach of rule based methods proposed by the Centre for Urban and Regional Development Studies in Newcastle.

We are interested particularly in the following problems:

  • Identification of centres of regions
  • Mutual relations between centres of regions
  • Parameters of regionalisation methods and behaviour of objective functions
  • Parameters of regional system
  • Use of regional system for regional planning and administration

Publications

Erlebach, M., Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. (2014): Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 722 – 727.

Halás, M., Klapka, P., Bleha, B., Bednář, M. (2014): Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania [Functional regions in Slovakia according to daily travel-to-work flows]. Geografický časopis 66 (2), 89 – 114.

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. (2014): A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 715 – 721.

Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M., Tonev, P., Bednář, M.(2014): A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports 22 (4), 2 – 13.

Kraft, S., Marada, M., Popjaková, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae 33 (2), 139 - 150.

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. (2013): Functional regions: concept and types. In 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, 94 – 101.

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P., Bednář, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 45 – 57. supplementary materials

Kraft, S. (2013): Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku. In 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, 120 – 126.

Halás, M., Klapka, P. (2012): Contribution to regional division of Slovakia based on the application of the Reilly’s model. Hungarian geographical bulletin 61 (3), 237 – 255.

Kraft, S. (2012): A transport classification of settlement centres in the Czech Republic using cluster analysis. Moravian Geographical Reports 20 (3), 38 – 49.

Kraft, S., Blažek, J. (2012): Spatial interactions and regionalisation of the Vysočina Region using the gravity models. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 43 (2), 65 – 82.

Kladivo, P. (2011): Ústí nad Labem jako regionální centrum [Ústí nad Labem as a regional centre].  In: J. Koutský: Ústí nad Labem – město v mlze. Acta Universitatis Purkynianae 168, Studia Geographica,  22–37.

Kraft, S., Vančura, M. (2011): České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny mezi roky 1991 a 2001 [České Budějovice and their regional influence: travel-to-work and its changes between 1991 and 2001]. Auspicia 8 (2), 43 – 48.

Halás, M., Kladivo, P., Šimáček, P., Mintálová, T. (2010): Delimitation of micro-regions in the Czech Republic by nodal relations. Moravian Geographical Reports 18 (2), 16–22.

Halás, M., Klapka, P. (2010): Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí [Regional division of Czechia on the basis of spatial interaction modelling]. Geografie 115 (2), 144 – 160.

Kraft, S., Vančura, M. (2010): Transport concentration areas and their relations to the spatial organization of society: a case study of the Czech Republic. Geografický časopis 62 (4), 279 – 291.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports 17 (3), 10 – 21.

Kunc, J., Frantál, B., Klapka, P., Maryáš, J. (2009): Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ [Daily urban systems and their spatio-temporal organisation: theoretical-methodological basis]. In: Klímová, V. ed.: XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU, Brno, 177 – 184.

Klapka, P., Tonev, P. (2008): Regiony a regionalizace [Regions and regionalisation]. In: Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 371 – 397.

Kraft, S. (2007): Dopravně geografická regionalizace a hierarchie dopravních středisek Karlovarského kraje [Transport geographical regionalisation and the hierarchy of transport centres in the Karlovy Vary region]. In: Česká geografie v evropském prostoru: Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, 130 – 138.

Kraft, S., Švec, P. (2006): Dopravně geografické regiony Karlovarského kraje a jejich aplikace v prostředí GIS [Transport-geographical regions of the Karlovy Vary region and its application in GIS environment]. Miscellanea geographica 12, 63 – 72.

Baštová, M., Fňukal, M., Krejčí, T., Tonev, P., Toušek, V. (2005): Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001 [The largest labour commuting centres in Moravia and Silesia in 1991-2001]. In: I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.-26. listopadu, Zlín. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 1-15.

Baštová, M., Krejčí, T., Tonev, P., Toušek, V. (2005): Změny v dojížďce za prací do českých velkoměst v letech 1991 – 2001. [Changes in labour commuting to the Czech cities in 1991-2001]. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe – zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia. Univerzita P. J. Šafárika, Košice, 9-14.

Tonev, P. (2005): Hodnocení reformy územně správního členění z hlediska dojížďky za prací (na příkladu Jihomoravského kraje) [Assessment of territorial administrative reform from the point of view of labour commuting (the example of the South Moravia region)]. In: Sborník příspěvků z VIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno, 191-198.