Daily urban systems

Spatio-temporal organisation of daily urban systems: analysis and assessment of selected processes
2009 – 2012 Project GA AV ČR no. IAA301670901

Annotation
Last 20 years have seen very important economic, social and cultural changes in the Czech Republic that have been reflected in the spatial organisation of society. The project has identified the patterns of spatio-temporal behaviour in selected daily urban systems of the cities of Brno and Olomouc, particularly in relation to service and retail commuting flows. The internal structure of these daily urban systems has been analysed as well.

Selected results

Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová V. (2013): Časoprostorové modely nákupního chování české populace [Spatio-temporal models of shopping behaviour of the Czech population]. Masarykova univerzita, Brno.

Halás, M., Klapka, P. (2012): Contribution to regional division of Slovakia based on the application of the Reilly’s model. Hungarian geographical bulletin 61 (3), 237 – 255.

Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P., Szczyrba, Z. (2012): Spatial pattern of daily and non-daily commuting for retail shopping: the case of Brno city, Czech Republic. Moravian Geographical Reports 20 (4), 39-54.

Kunc, J., Tonev, P., Frantál, B., Szczyrba, Z. (2012): Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů) [Retail Gravity Models, Shopping Habits and Shopping Centres: The Case of the Brno Agglomeration (a Contribution to the Study of Daily Urban Systems)]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48 (5), 879-910.

Kunc, J., Tonev, P., Grepová, Z., Szczyrba, Z. (2012): Perspektivy nákupních center v České republice s důrazem na lokalizaci v urbánním prostředí: příklad města Brna [Prospects of Czech shopping centres in view of their urban localization – the example of the city of Brno]. Urbanismus a územní rozvoj XV (2), 14-20.

Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica 7 (1), 36-45.

Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica 7 (2), 39-51.

Kunc, J., Frantál, B., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2011): Shopping Centres and Shopping Behaviour: Selected Relations and Socio-Geographical Implications (The Vaňkovka Gallery Brno, Czech Republic Example). Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 42 (1), 5-17.

Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P. (2011): Nákupní spád a vybrané nákupní zvyklosti návštěvníků Galerie Vaňkovka [Retail flow and selected retail behaviour of the visitors of Galerie Vaňkovka]. In: Sborník příspěvků z XIV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno, 47-55.

Halás, M., Kladivo, P., Šimáček, P., Mintálová, T. (2010): Delimitation of micro-regions in the Czech Republic by nodal relations. Moravian Geographical Reports 18 (2), 16–22.

Halás, M., Klapka, P. (2010): Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí [Regional division of Czechia on the basis of spatial interaction modelling]. Geografie 115 (2), 144 – 160.

Klapka, P., Frantál, B., Halás, M., Kunc, J. (2010): Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems. Moravian Geographical Reports 18 (3), 53 – 65.

Kunc, J., Frantál, B., Klapka, P., Maryáš, J. (2009): Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ [Daily urban systems and their spatio-temporal organisation: theoretical-methodological basis]. In: Klímová, V. ed.: XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU, Brno, 177 – 184.

Řehák, S., Halás, M., Klapka, P. (2009): Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu [Several notes on the possibilities of the application of the Reilly´s model]. Geographia Moravica 1. UP v Olomouci, Olomouc, 47 – 58.