Mezzo regions of the Czech Republic

Source:

Source: Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. (2014): A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 715 – 721.
Matyáš, F., Klíma, J., Müller, J., Ptáček, P., Toušek, V. (2007): Dopady populačního vývoje pro strategii rozvoje regionů. Závěrečná zpráva projektu MMR. Univerzita Palackého v Olomouci – ÚRS, Olomouc – Praha.
Hampl, M. 2005: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, Praha.