Functional regions: comparisons

Fig. 1 source: Klapka, P., Halás, M., Tonev, P., Bednář, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 45 – 57. supplementary materials
ČSÚ 2004: Dojížďka za prací a do škol v Jihomoravském kraji (na základě výsledků SLDB 2001). ČSÚ, Krajská reprezentace Brno, Brno.

Fig. 2 source: Klapka, P., Halás, M., Tonev, P., Bednář, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 45 – 57. supplementary materials
Hampl, M. 2005: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, Praha.

Fig. 3 source: Klapka, P., Halás, M., Tonev, P., Bednář, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 45 – 57. supplementary materials
Sýkora, L., Mulíček, O. 2009: The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of Czech urban and regional system. Urban Research and Practice 2 (3), 287 – 307.